Morske kornjače

Morske kornjače obitavaju u svjetskim morima već preko 110 milijuna godina, ali antropogeni utjecaj na morski okoliš svakodnevno prijeti njihovom preživljavanju.

Od sedam vrsta morskih kornjača koje obitavaju u svjetskim morima, u Mediteranu gnijezde samo dvije: glavata želva (Caretta caretta) i golema želva (Chelonia mydas). Populacija odraslih, spolno zrelih ženki goleme želve u Mediteranu procjenjuje se na između 76 i 383 jedinki, a smatra se da godišnje izrade oko 1500 gnijezda. Populacija odraslih ženki glavate želve je veća, smatra se da iznosi oko 5 do 6 tisuća jedinki koje godišnje izrade čak 7200 gnijezda. Sve morske kornjače uvrštene su na Crveni popis vrsta određen od strane IUCN-a, „Međunarodnog saveza za očuvanje prirode“ koji je osnovna institucija zaslužna za zaštitu većine organizama u svijetu.Iako u većini područja, usprkos njihovoj zaštiti, brojnost morskih kornjača konstantno opada, Mediteranska populacija glavate želve je trenutno u porastu.

Saznaj više...
Aquarium Pula Morska kornjača


Centar za oporavak morskih kornjača

Misija centra

Morske kornjače se ubrajaju među najugroženije životinjske vrste te su stoga zaštićene brojnim nacionalnim i međunarodnim propisima. U Hrvatskoj su strogo zaštićene još od 1995. godine. Usprkos njihovoj zaštiti, populacije morskih kornjača su u drastičnom opadanju u čitavom svijetu, pa tako i kod nas. Stoga se pokazalo neophodnim osnovati centre za oporavak morskih kornjača u cijelom svijetu. Centar za oporavak morskih kornjača djeluje unutar "Aquariuma Pula" i udruge "Morski obrazovni centar Pula" te skrbi o ozlijeđenim morskim kornjačama iz cijelog hrvatskog dijela Jadrana.
1. Rehabilitacija jedinstveni je vid zaštite morskih kornjača koji prelazi granice pojedinačnih oporavaka jedinki. Ona uključuje istraživanja i opažanja koje povećavaju znanje o biologiji morskih kornjača pa tako i o mogućnostima zaštite vrsta.
2. Veterinari, biolozi i ostali sudionici uključeni u oporavak morskih kornjača primjenjuju svoja znanja i izvan Centra tako što podupiru istraživanja i inicijative zaštite.
3. Sva riješenja na prijetnje morskim kornjačama ukazuju na potrebu promjene stava i ponašanja ljudi. Upravo u Centrima leži jedinstvena prilika da se započinju promjene „koristeći“ karizmatičnost koju morska kornjača posjeduje, pogotovo u trenucima najveće potrebe, tj. tijekom oporavka. Bliski susret s ozljeđenim kornjačama posjetiteljima mijenja svijest s apstraktnih slika ka emocionalnim doživljajima.
4. Centar je mjesto gdje ljudi upoznaju morske kornjače, kako bi brinuli o njima i prihvatili odgovornost djelovanja za opstanak vrste.U Centru je do danas oporavljeno i vraćeno natrag u more preko 150 glavatih želvi.about-image

Osim liječenja i skrbi, aktivnosti Centra odnose se i na edukaciju šire javnosti. Jedan od vida edukacije je i manifestacija puštanja morskih kornjača koja se odvija svake godine na svjetski dan morskih kornjača. Ta je manifestacija već prerasla u tradicijski i medijski vrlo popraćen događaj na kojoj svake godine sudjeluje sve veći broj građana i turista.

Glavate želve oporavljene u Aquariumu Pula