OPĆI UVJETI POSLOVANJATemeljem dugogodišnjeg iskustva u radu s grupama Aquarium Pula d.o.o. donosi opća pravila ponašanja unutar Aquariuma Pula i svih njegovih sastavnica.
Da bi Vaš posjet bio što ugodniji, molimo Vas da poštujete sljedeća pravila:
Zabranjeno je dodirivanje i oštećivanje bazenskog stakla.
Potrebno je omogućiti drugim posjetiteljima nesmetan posjet.
Konzumiranje hrane, pića i cigareta nije dozvoljeno unutar Aquariuma.
Fotografiranje je dozvoljeno isključivo bez blica, a svako objavljivanje snimljenog materijala regulira se posebnim odobrenjem.
Dozvoljene su posjete roditelja sa bebama u kolicima, no zbog nesmetanog prolaza, molimo kolica ostaviti na za to predviđen prostor.
Zabranjeno je unošenje kućnih ljubimaca u Aquarium.
Bilo koja vrsta uređaja koja može proizvesti buku ne smije se koristiti u prostoru Aquariuma.
Molimo da grupe poštuju prostor koji ih okružuje, kao i različite skupine posjetitelja u njemu. Svako ponašanje koje nije prikladno i sukladno s Općim pravilima ponašanja će se sankcionirati. Svi posjetitelji su dužni pridržavati navedenog. U protivnom, djelatnici Aquariuma Pula su slobodni ispratiti posjetitelja iz prostora.
Molimo Vas da se prije donošenja odluke o posjetu Aquariumu Pula upoznate s ovim Općim uvjetima poslovanja.
Imate li bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za uvjete poslovanja, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: infos@aquarium.hr ili izravno osoblju Aquariuma Pula.

Prihvaćanje Općih uvjeta

1. Korištenjem i/ili rezervacijom i/ili narudžbom usluge i/ili kupnjom ili drugim stjecanjem ulaznice za posjet (uključujući sve dostupne prodajne kanale) i/ili ulaskom u prostore Aquariuma Pula, prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja usluga Aquariuma Pula koja se primjenjuju u trenutku korištenja istih. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo Vas nemojte koristiti, rezervirati, naručivati usluge, odnosno kupovati ili na drugi način stjecati ulaznice za korištenje usluga te ne ulazite u prostorije Aquariuma Pula.
2. Na sva ostala pitanja vezana uz usluge, plaćanje kao i općenito uz korištenje usluga Aquariuma Pula primjenjuju se važeća pravila u trenutku korištenja istih. 3. U slučaju prenošenja ulaznice sa kupca na treću osobu, ovi Opći uvjeti se prenose i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice, kao i na osobu koja u odnosnom trenutku koristi, rezervira, naručuje, kupuje ili stječe uslugu, odnosno nalazi se u prostorijama Aquariuma Pula. Kupac je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Općih uvjeta.
Promjene Općih uvjeta i stupanje na snagu
4. Aquarium Pula zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave. Nastavljanjem korištenja usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Aquariuma Pula Vam savjetuje da prije korištenja, rezervacije, narudžbe, kupnje ili drugog stjecanja ulaznice za korištenje usluga ili ulaska u prostore Aquariuma Pula provjerite ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Kupnja ulaznica

5. Ulaznice je moguće kupiti na blagajnama Aquariuma Pula
6. Ulaznice je moguće platiti gotovinom, bankovnim karticama
7. Za kupnju ulaznice vrijede cijene navedene cjeniku ulaznica koji je dostupan na web stranici i na ulazu u Aquarium Pula. U cijenu ulaznice uračunat je i PDV. Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka početka kupovine o kojoj promjeni će Aquarium Pula obavijestiti kupca na jasan i razumljiv način.
8. Prilikom kupovine ulaznica gotovinom, kupac je dužan na licu mjesta prebrojiti vraćeni novac jer naknadne reklamacije ne uvažavamo. Aquarium Pula zadržava pravo izmjene cjenika.
9. Posjetitelj se obvezuje odmah nakon preuzimanja ulaznice provjeriti podatke o željenoj usluzi, vremenu i mjestu projekcije, te sve ostale podatke jer naknadne reklamacije neće biti uvažene.
10. Storniranje i zamjena kupljenih ulaznica za drugi proizvod nije moguća.
11. Kupac nema pravo na naknadu za neiskorištenu ili djelomično iskorištenu (zbog zakašnjenja) ili za izgubljenu ulaznicu.
12. Za kupljene, a nepreuzete ulaznice nije moguće tražiti povrat sredstava (novca, bonus ulaznica...).

Blagajne

13. Za radno vrijeme blagajni za prodaju ulaznica informirajte se na stranici Aquariuma Pula.
14. Blagajne za prodaju ulaznica zatvaraju se sat vremena prije zatvaranja.

Ulazak u prostore Aquariuma Pula

15. Pravo na ulazak u dvoranu stječe se kupnjom ulaznice.
16. Zabranjen je ulazak u Aquarium Pula bez važeće ulaznice. Aquarium Pula zadržava pravo provjeriti pravo ulaska kao i osnovu za ostvarenje popusta te u slučaju nedostatka spomenutog posjetitelju zabraniti ulazak u Aquarium Pula, tj. posjetitelja udaljiti iz njegovih prostora. Iz tog razloga je posjetitelj dužan kod sebe imati kinoulaznicu i dokaz o pravu na stjecanje popusta (npr. studentska iskaznica i sl.) do kraja posjete.
17. Uvođenje životinja (bilo koje vrste) u dvorane nije dozvoljeno.
18. U Aquariumu Pula postoji rampa za osobe s invaliditetom za prijenos invalidskih kolica na prvi kat Aquariuma Pula.

Ponašanje u prostorijama Aquariuma Pula

19. Posjetitelj je obvezan pažljivo i odgovorno se odnositi prema imovini i prostorima Aquariuma Pula.
20. Nije dozvoljeno ometati ostale posjetitelje u posjeti.
21. Na mobilnim telefonima treba isključiti zvuk, a upotreba bilo kakvog uređaja s mogućnošću snimanja slike ili tona za vrijeme posjete nije dozvoljena.
22. U unutrašnjim prostorijama Aquariuma Pula nije dozvoljena upotreba koturaljki, inline koturaljki, skate boardova i sl.
23. Osoblje Aquariuma Pula nakon opominjanja može posjetitelje udaljiti iz prostora bez prava na povrat cijene ulaznice ukoliko:
svojim ponašanjem ometaju ostale posjetitelje tijekom prikazivanja filma;
su, prema mišljenju osoblja Aquariuma Pula, pod utjecajem alkohola ili drugih opijata;
puše unutar prostorija Aquariuma Pula;
na pod bacaju ostatke hrane ili na bilo koji drugi način onečiste ili oštećuju prostorije ili imovinu;
u prostore Aquariuma Pula unesu oružje ili neke druge zakonom zabranjene predmete (opijate i sl.);
24. Po kraju radnog vremena posjetitelji moraju napustiti Aquariuma Pula kroz označene izlaze.

Odgovornost za stvari

25. Posjetitelj je dužan paziti na osobne stvari i za čitavog trajanja posjete držati ih kod sebe pod svojim nadzorom. Aquarium Pula ne odgovara ako su stvari nestale, uništene ili oštećene okolnostima koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti, uzrokom u stvari i zbog postupanja ili propusta samog posjetitelja.
26. Preporučamo da sve vrijednije predmete ne unosite u prostore Aquariuma Pula, odnosno da organizirate njihovo čuvanje izvan prostora Aquariuma Pula. Aquarium Pula ne preuzima odgovornost za gubitak ili štetu na takvim predmetima.
27. Aquarium Pula će, iznimno, na zahtjev posjetitelja primiti na čuvanje novac, dragocjenosti, vrijednosne papire i druge vrijedne stvari koje posjetitelj donese i hoće mu ih predati na čuvanje, osim ako utvrdi da u konkretnom slučaju ne raspolaže prikladnim prostorijama za njihov smještaj, ako su u odnosu na vrstu i kategoriju objekta od prekomjerne vrijednosti, ako su opasne, glomazne ili ako njihovo čuvanje prelazi mogućnosti Aquariuma Pula iz kakva drugoga opravdanog razloga. Za sve takve stvari posjetitelj se obvezuje kontaktirati osoblje Aquariuma Pula.
28. Aquarium Pula ne preuzima odgovornost za izgubljene ili nestale stvari koje mu posjetitelj nije prethodno predao na čuvanje sukladno prethodnoj točki.

Parking

29. Posjetitelju je dostupan besplatni parking ispred i u blizini Aquariuma Pula tijekom cijele godine. Iznimno, u ljetnim mjesecima parking može biti nedostupan radi ograničavanja ulaza od strane poduzeća Arena Hospitality Group-a d.d. Preporuke su da tijekom kišnih dana, u periodu izrazite posjećenosti, posjetitelj koristi usluge javnog prijevoza (autobus ili taxi).

Zabrana audio i video snimanja

30. Audiovizualna djela i druga djela koja se prikazuju i koriste kao dio edukativnih izložbi, su djela zaštićena autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Neovlaštena reprodukcija, distribucija, skladištenje, poduzimanje drugih radnji radi distribucije, javno prikazivanje ili stavljanje na raspolaganje javnosti takvih djela predstavlja kazneno djelo.

Zaštita Vaših podataka

31. Ukoliko je za potrebe korištenja usluge potrebno dati određene osobne podatke te podatke o bankarskoj kartici, prikupljanje i obrada takvih osobnih podataka podliježe Izjavi o privatnosti Društva koja je dostupna ovdje u kojoj je detaljno opisano kako koristimo Vaše podatke, koja prava Vam jamči Uredba o zaštiti podatka, te kako ih ostvariti
32. Aquarium Pula koristi video nadzor u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka radi zaštite osoba i imovine, odnosno temeljem legitimnog interesa iz čl. 6. st. 1.(f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Detalji vezani uz osobne podatke prikupljene putem videonadzora propisani su Izjavom o privatnosti Društva koja je dostupna ovdje.

Prigovori

33. Svi prigovori mogu se predati u poslovnim prostorijama Aquariuma Pula kao i slati u pisanom obliku na sljedeće adrese:
Aquarium Pula d.o.o
Verudela bb, 52100 Pula
OIB: 00972615522
Aquarium Pula će se očitovati na Vaš prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICA

Dobrodošli na web stranicu aquarium.hr. Aquarium.hr Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svoje web stranice koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge web stranice Aquarium Pula d.o.o. Korištenjem bilo kojeg dijela Aquarium Pula d.o.o. te svih njegovih dijelova smatra se da su korisnici upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćaju koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Autorska prava

Aquarium.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava stranice Aquarium.hr i podložno je tužbi.
Pravo na izmjene sadržaja i usluga
Aquarium.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na web stranici bez obaveze prethodne najave.
Linkovi na druge web stranice
Aquarium.hr sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. Sve sadržaje web stranice Aquarium.hr koristite na vlastitu odgovornost i Aquarium.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van stranice Aquarium.hr isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. Aquarium.hr ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu. Zaštita privatnosti
Web stranica Aquarium.hr poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. Aquarium.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja web stranice (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke Aquarium.hr koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao web stranicu i njene sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Aquarium.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila web stranice Aquarium.hr ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Izmjene uvjeta korištenja Aquarium.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Pravila prenošenja sadržaja

Svi članci i fotografije na web stranici Aquarium.hr vlasništvo su tvrtke Aquarium.hr Prenošenje informacija iz članaka objavljenih na web stranici dozvoljeno je samo uz uvjet da se ne prenose dijelovi originalnog teksta duži od 600 slovnih znakova, pri čemu je navođenje izvora obavezno, a ako je riječ o web stranici onda je obavezno i staviti link na originalni tekst ukoliko s uredništvom Aquariuma Pula nije postignut dogovor o drugačijim uvjetima. Ukoliko se bilo koji dio teksta ili informacija iz teksta objavljenog na web stranici Aquarium.hr prenese suprotno ovim pravilima protiv prekršitelja će biti pokrenut pravni postupak.

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka temelje se na odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te korisnicima ovih web stranica pružaju informacije o načinu prikupljanja, korištenja, zaštite, ispravaka i brisanja njihovih osobnih informacija. Poveznica za uvjete zaštite osobnih podataka dostupna je na naslovnici i svakoj pod-stranici ovih web stranica.

Osobni podaci korisnika

U ovim uvjetima zaštite osobnih podataka pojam ‘osobni podatak’ podrazumijeva svaki podatak temeljem kojeg se korisnik može identificirati: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, poštanska adresa, telefonski broj, IP adresa i sl. podaci. Za pristup sadržajima ovih web stranica nije potrebna registracija korisnika niti se korisnik za pristup sadržajima treba prijavljivati na web stranicu. Ove web stranice mogu se stoga koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika.


Kolačići na web stranici

Ova web stranica koristi kolačiće za upravljanje autentifikacijom, navigacijom i drugim funkcijama te dijeli informacije s trećem stranama čije aplikacije koristi. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate informacije o vrsti kolačića, njihovoj svrsi i mogućnostima brisanja na stranici s informacijama o kolačićima. Ova web stranica ne dijeli vaše osobne informacije s autorima kolačića trećih strana niti direktno koristi kolačiće trećih strana.


Poveznice / linkovi trećih strana

U nekim sadržajima ovih web stranica objavljene su web poveznice / linkovi za treće strane tj. njihove web stranice. Nastojimo pažljivo odabrati web stranice na koje upućujemo korisnika, vodeći računa da one budu relevantnog i kvalitetnog sadržaja, no ne možemo dati nikakva jamstva u pogledu zaštite osobnih podataka na tim stranicama, niti preuzeti bilo kakvu odgovornost za sadržaj tih stranica. Ovi uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se isključivo na ove web stranice (aquarium.hr). Web stranice trećih strana imaju svoje neovisne uvjete zaštite osobnih podataka te je obveza korisnika upoznati se s njima prilikom posjete tim web stranicama.


Kako se koriste prikupljeni osobni podaci

Vaše podatke koristimo kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo prilikom korištenja ovih web stranica i naših usluga. Prikupljeni podaci koriste se za autentifikaciju, prikupljanje anonimnih statističkih podataka i poboljšanje usluga koje web stranica pruža. Obzirom da se na ovoj web stranici ne vrši registracija korisnika, ona ne prikuplja nikakve osobne podatke korisnika već samo anonimne podatke potrebne za sesije posjeta i podatke za kolačiće trećih strana. Ova web stranica ne prodaje niti na bilo koji drugi način prenosi osobne podatke korisnika trećim stranama, niti izravno upotrebljava kolačiće trećih strana.