PROJEKTI

UNAPREĐENJE OPORAVILIŠTA ZA DIVLJE ŽIVOTINJE U AQUARIUMU PULAGubitak bioraznolikosti duboko i trajno utječe na čovječanstvo, a potreba zaštite bogatstva životinjskog svijeta svakim je danom sve izraženija. U sklopu Aquariuma Pula i udruge Morski obrazovni centar Pula djeluju oporavilišta za gmazove koji znanjem i iskustvom svojih djelatnika već 20 godina svakodnevno doprinose oporavku tih ugroženih vrsta. Projektom će se povećati kapaciteti za prihvat jedinki, poboljšati briga i skrb o životinjama te usavršiti stručni kadar. Informativne i obrazovne aktivnosti projekta senzibilizirat će javnost o potrebi očuvanja bioraznolikosti.


Saznaj više

Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom udruga za popularni STEM - „STEM udruga za popularizaciju STEM“Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a, ponajprije među djecom svih uzrasta i mladih. Planirane aktivnosti uključuju uređenje 'Znanstvenog vrta' pri Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u Puli, provedbu raznih radionica i edukacija OCD-a te drugih zanimljivih aktivnosti društvenog sadržaja za djecu i mlade, ali i širu publiku.


Saznaj više

Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moruU cilju spašavanja plemenite periske (Pinna nobilis) od izumiranja, krajem 2020. godine započeo je projekt u kojem su ujedinjene institucije koje se bave zaštitom periski duž hrvatske obale Jadrana.


Saznaj više

Uspostava rastilišta riblje mlađi za obnovu ribljeg fonda na području ekološke mreže NATURA 2000Ribe se mrijeste na otvorenom moru, a obalna područja, pogotovo uvale, prirodna su hranilišta i rastilišta riblje mlađi. U prirodnim uvjetima, jedan od glavnih uzroka smrtnosti riblje mlađi je predacija od strane drugih riba (preživljava samo 5 do 10% ličinki). Uz konstantni pritisak ljudskih aktivnosti kao što su ribolov te nautički i sportski turizam, ličinački stadiji riba postali su izrazito ugroženi.


Saznaj više